eVodník sestava BUSINESS 3C

Tato sestava pokryje už opravdu velké budovy. Průtokoměr v této sestavě má hodinový průtok 16 m3 vody,
zvládne i 20m3 ne však dlouhodobě. Nejvyšší spotřeby až cca 11 12 m3/hod.

Pro přívodní potrubí 2"

Obsahuje :

1ks ventil MPA100 NO T50 , 304, 230V ( 2"), 1ks průtokoměr Sensus 420 040 , Q3=16 G2", R6/4", DN 40, HRI modul
1 l/1 imp ), 1 ks řídící jednotka eV

46 000,00 Kč