eVodník

Zařízení pro ochranu budov proti vytopení

Video jak zařízení funguje :

Toto námi namontované a dodané zařízení umožňuje vám odpovědět na tyto otázky :

  •  Byli jste někdy vytopeni vodou?
  • Platíte vysoké účty za vodu a nevíte proč?
  • Platíte za úniky vody, o kterých ani nevíte?
  • Máte pod kontrolou rozvod vody v zemi, ve zdi?
  • Víte, co dokáže protékající toaleta nebo baterie?
  • Praskla vám někdy hadička od toalety, baterie, pračky ?
  • Přetekla vám někdy vana, nedovřeli jste baterii vy, vaše děti?
  • Chcete mít klid, spotřebu a pohyb vody online pod kontrolou? 

Vodovodní rozvody, spotřebiče a zařízení k nim připojené jsou trojským koněm ve všech objektech, starých i nových a to bez rozdílu. V rozvodech vody je tlak, který se vlivem změn teploty vody a okolního prostředí, vlivem měnících se odběrů v objektech a jejich okolí neustále mění a nejen tím.

To klade vysoké nároky při výstavbě a údržbě vodovodních rozvodů na kvalitu použitých materiálů, na kvalitu provedené práce a následně i na kvalitu připojených spotřebičů a zařízení. Ne vše je ideální a proto se setkáváme dnes a denně se škodami na majetku, které "nezkrocená" voda působí. A nejde jen o škody fyzické na majetku samotném.

Běžné jsou statisícové škody, kdy voda nepozorovaně odteče do kanalizace prostřednictvím protékajících toalet, netěsnících nebo nedovřených baterií (nedbalost i úmysl), pojistných ventilů s odtokem svedeným do odpadů, neviditelných úniků z rozvodů vody vedených v zemi, kdy se voda vsakuje do země a nikdo si ničeho měsíce nevšimne (ani nemůže), dokud nepřijde vyúčtování, u kterého by měl asistovat raději lékař.

Tento dotazník vyplňte a zašlete na info@sivera.cz 

Dokumenty

Pokud máte zájem o toto zařízení, můžete si zde stáhnout potřebné dokumenty