ENERGETIKA

OBLAST KTERÁ SE TÝKÁ KAŽDÉHO Z NÁS

Jsme registrovaným držitelem zprostředkovatelské licence v Energetice, vydané Energetickým regulačním úřadem, č. 742237775 a 742237776.

Dohled nad dodržováním povinností v oblasti zprostředkovatelské činnosti v energetice, vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), popř. ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Energetický regulační úřad (ERÚ). V případě sporu mezi poskytovatelem služby a spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu k Energetickému regulačnímu úřadu, se sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, e-mail: podatelna@eru.cz, web: www.eru.cz.

Dohled nad dodržováním povinností v ostatních oblastech, vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). V případě sporu mezi poskytovatelem služby a spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz/informace-o-adr .

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr  

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Našim klientům nabízíme nejen dobré ceny energie, ale také spolehlivého dodavatele, u kterého nehrozí to, že by ze dne na den ukončil svou činnost a klienty poslal k poskytovateli služeb poslední instance, jak se stalo u klientů celé řady dodavatelů v minulosti

FOTOVOLTAIKA

Se vzrůstajícími cenami energií se výrazně snižuje návratnost investice do vlastní fotovoltaické elektrárny. Našim klientům zajistíme nejen spolehlivé dodavatele, s dlouhými zárukami na dílo, ale také rychlou realizaci takového projektu

Jsme distributorem monitorovacích systémů společnosti ENERGOMONITOR v ČR

Jedná se o českou společnost, která se od roku 2012 zabývá vývojem a distribucí produktu pro kontrolu spotřeby energií a přehled prostředí do domácností a firem.

Vlastní vývoj softwaru i hardwaru umožňuje dodávat kompletní řešení umožňující intuitivní náhled do hodnot prostředí a energií v reálném čase.

Systém ochrany budov proti vytopení

eVodník® je české elektronické zařízení určené k automatické eliminaci možných událostí na vodovodních rozvodech a zařízeních k nim připojených v bytech, rodinných domech, komerčních provozovnách, administrativních budovách, archivech, studiích, datových centrech, školských, sociálních a zdravotnických zařízeních, dílčích prostorách a všude tam, kde byste nechtěli, aby vám voda poškodila/zničila majetek nebo způsobila řádný průvan ve vaší peněžence za nechtěnou "spotřebu" vody

Cena energie, kterou platíme, se skládá ze dvou částí. Z ceny regulované a ceny neregulované. Neregulovanou cenu si vyjednáváme se svým dodavatelem a může se u dodavatelů lišit. Regulovanou cenu stanovuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu a tuto cenu máme všichni de facto stejnou a může se lišit jenom mírně podle distribučního...