Armex eBaterie

Produkt eBaterie funguje na principu poskytnutí bonusu ve formě slevy z ceny za dodávku silové elektřiny, který tvoří rozdíl spotřeby silové elektrické energie a přebytku z mikrozdroje v daném měsíci. 

Dopoledne Vaše elektrárna vyrobí energii, ale nejste doma. Tato energie putuje do distribuční sítě, odkud ji mohou odebírat ostatní 

Večer,  když se vrátíte domů, už nesvítí slunce. Vám to ale nevadí, protože energii, která dopoledne putovala do distribuční sítě, můžete spotřebovat nyní zdarma.

HLAVNÍ VÝHODY

- Rychlý návrat investic do vybudování vlastní FVE

- Není nutné vlastnit drahý akumulátor, přitom lze využít výhod ukládání nevyužité energie.

- Jednoduchý produkt bez složitého papírování

- Není nutné vlastnit licenci na výkup přebytků z FVE

BONUS eBATERIE

Bonus eBaterie je poskytován vždy za kalendářní měsíc a jeho výše se vypočítá:

Přebytek elektřiny v MWh X Cena dodávky silové elektřiny

Bonus eBaterie je zákazníkovi poskytován ve formě slevy z ceny za dodávku silové elektřiny v daném kalendářním měsíci - nepřevádí se do dalšího měsíce

PODMÍNKY

- Produkt zatím si může sjednat pouze zákazník v kategorii Domácnost

- Zákazník musí mít instalovanou výrobnu s výkonem do 10 kW s připojením k distribuční soustavě

- Z pohledu výkupu se musí jednat o Mikrozdroj bez licence na výrobu energie

- Zákazník současně s výkupem produktu eBaterie sjednává smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny

Máte-li zájem o tento produkt, nebo i výstavbu malé fotovoltaické elektrárny, můžete nás požádat o bližší informace :