eVodník sestava BUSINESS 2C

Touto sestavou už se dají pokrýt velké objekty, školky, školy, admin. budovy, zdravotnická zařízení, atp.

Sestava pro přívodní potrubí 1 1/4"

Obsahuje
1ks ventil MPA 100 NO T32 , 304, 230V (1 1/ 4"), 1ks vodoměr Sensus 420 030 Q3=10 G6/4", R5/4", DN 40 , HRI
modul 1 l/1 imp ), 1 ks řídící jednotka eV

43 000,00 Kč