eVodník sestava BUSINESS 2B

Touto sestavou už se dají pokrýt velké objekty, školky, školy, admin. budovy, zdravotnická zařízení, atp.

Sestava určená pro přívodní potrubí 5/4"

Obsahuje .

1ks ventil MPA 100 NO T32 , 304, 230V 5/4" 4", DN 32 1ks vodoměr Sensus 420 025 , Q3=10 G5/4", R1", DN 30
HRI modul 1 l/1 imp ), 1 ks řídící jednotka eV

41 000,00 Kč