eVodník - registrační poplatek pro fyzické osoby

registrační poplatek je účtován pouze jedenkrát jednorázově za připojení k aplikaci vzdálené správy VTS, je účtován
spolu s dodávkou objednané sestavy/sestav pro každou jednotlivou sestavu eV HOME a to pokud je sestava eV HOME určena pro konečného uživatele fyzickou osobu/y (byt, RD – bez IČ) 

1 200,00 Kč