Sdílení elektřiny bylo schváleno !

22.06.2023

Byla schválena novela energetického zákona, která umožňuje vznik energetických komunit v Česku. Podle té bude možné prostřednictvím distribuční sítě sdílet vyrobenou elektřinu. Novela umožní také sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.

Zákon umožní každému, aby se stal aktivním účastníkem energetického trhu a vlastní vyrobenou elektřinu volně posílal až na deset odběrných míst napříč celou Českou republikou. V praxi tak bude možné například vyrábět elektřinu na chatě a její přebytky používat třeba v bytě ve městě.

Zákon také umožní vznik energetických společenství, kdy až tisíc členů bude moci sdílet energii na území tří sousedních obcí s rozšířenou působností. K založení takového společenství bude třeba vytvořit právnickou osobu, družstvo nebo spolek a zaregistrovat se u energetického regulačního úřadu.

Návrh novely navazuje na předchozí změny energetického zákona. Jedním z nich je novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje využívání energie z například fotovoltaické elektrárny obyvateli bytových domů. 

Další novinkou je zvýšení limitu až na 50kW, kdy až od této hranice je potřeba mít licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení.