Jak se změní regulované ceny plynu a elektřiny v roce 2024

05.12.2023

Cena energie, kterou platíme, se skládá ze dvou částí. Z ceny regulované a ceny neregulované. Neregulovanou cenu si vyjednáváme se svým dodavatelem a může se u dodavatelů lišit. Regulovanou cenu stanovuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu a tuto cenu máme všichni de facto stejnou a může se lišit jenom mírně podle distribučního území, na kterém energii odebíráme a typu odběru. Energetický regulační úřad dne 30. 11. 2023 rozhodl o nových cenách, které se uplatní na spotřebu energií realizovanou od 1. 1. 2024.

Zvýšení regulované ceny se tedy projeví u elektřiny v 39,2%  a u plynu v 19,6% celkové ceny za energie

Celková cena plynu či elektřiny je tedy součtem obchodních (neregulovaných) cen a cen regulovaných.

Obchodní ceny můžete ovlivnit správnou volbou dodavatele energií a konkrétního ceníku. 

Regulované ceny musíte hradit bez ohledu na to, jakého dodavatele a obchodní ceník si vyberete. Jejich výši stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Pokrývají náklady na přepravu plynu a elektřiny, distribuci do jednotlivých odběrných míst, služby operátora trhu OTE, podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) či poplatky na činnost ERÚ. Váš dodavatel nemůže výši regulovaných cen žádným způsobem ovlivnit.

Jak se projeví navýšení cen energií prakticky ?

Dotazy :

Mám si změnit zálohy?

Většina dodavatelů Vám zálohy automaticky přepočítá a zašle, ve vlastním zájmu, aby předešla případným nedoplatkům při řádném vyúčtování.

Pokud dodavatel tak neučiní, doporučujeme si zálohy zvýšit na zákaznickém portále, nebo dodavatele kontaktovat.

Případně nás kontaktujte a společně zálohy nastavíme.

Musím hlásit stav měřidla?

Nahlášení stavu měřidla není povinné, přesto Vám doporučujeme k 31. 12. 2023 samoodečet si udělat, a to buď prostřednictvím portálu distributora (např. u ČEZ distribuce ZDE). Nebo kontaktujte svého dodavatele. Jako důvod odečtu prosím uveďte "Kontrolní odečet". Stav uvidíte ve svém nejbližším vyúčtování přesně vymezené platby za spotřebu do 31. 12. 2023 (bude účtována podle starých regulovaných cen) a spotřebu od 1. 1. 2024 (bude účtována podle nových regulovaných cen).

V případě, že samoodečet zadat nechcete nebo nemůžete, nic se neděje. Provozovatel distribuční soustavy rozdělí vaši spotřebu před a po 31. 12. výpočtem podle platných právních předpisů.

Potřebujete poradit ? Kontaktujte nás na tel. 606 771 771 nebo ve zprávě níže :