Proč se zvyšují ceny záloh na energie

01.11.2021


Základní argumentace ke zvýšení záloh u spol. Armex energy

 • PRÁVNÍ OPORA PRO VÝPOČET A ZMĚNU: Výpočet je automatický, ke změně opravňují VOP (čl. III odst. 8)
 • ARGUMENTACE: situace na trhu a zvýšení cen energií + očekávané zvýšení ceny za distribuci + zvýšená spotřeba (covid + dlouhá zima + topná sezóna) + ochrana klienta před značným nedoplatkem na konci zúčtovacího období + případně změna produktu (týká se pouze některých klientů).
 • PODPŮRNÉ ARGUMENTY:
 • Fixované ceny velkých dodavatelů a také ceny, které nabízejí dodavatelé poslední instance, se dnes pohybují až kolem 6 tisíc Kč za MWh. Cena, kterou klient získává od Armexu, je nižší a z tohoto důvodu jsou také nové zálohy pro jeho rozpočet méně zatěžující.
 • U KLIENTŮ S PRODUKTEM BONUS ELEKTŘINA / PLYN S ROČNÍ ÚSPOROU navíc přistoupili k odpuštění poplatku za zajištění nákupu a dodávek do 31.1.2022. Tito klienti získávají navíc dárkové poukazy v hodnotě 19 845,- Kč, které přinášejí slevy ve výši až 100 % na vybrané produkty = Dárkové poukazy v hodnotě 19 845,- Kč = 1) kontrola a čištění komínů, 2) servis plynového kotle, 3) fotovoltaika, tepelné čerpadlo a nový úsporný kotel, 4) kvalitní spořiče vody
 • Pokud v průběhu příštího roku dojde ke snížení cen energií, je možné zálohy přepočítat.
 • Dojde-li ke schválení vládních opatření (snížení DPH za energie apod.), projeví se to v souladu s legislativou v ročním zúčtování.
 • Pro výpočet nových záloh je rozhodující nejen spotřeba v minulých obdobích, ale také aktuální cena a očekávaná zvýšená spotřeba v zimním období. Bohužel vzhledem k vývoji a zvýšení cen energií a také vzhledem k očekávanému zvýšení ceny za distribuci není možné zálohy nastavit jinak, pokud mají klienty chránit před případným značným nedoplatkem.
 • Výše záloh se počítá podle spotřeby a nastavuje se vzhledem k vývoji a značnému nárůstu cen energií tak, aby klienty chránila před vysokým nedoplatkem na konci zúčtovacího období. Východiskem pro určení spotřeby je
 • spotřeba z minulého vyúčtování, pokud je za období alespoň 9 měsíců.
 • Je-li kratší, pak berou průměr od distribuce za dobu posledních 3 let.
 • Pokud nemají tuto informaci, pak vychází z předpokládané spotřeby.
 • Fixované ceny velkých dodavatelů se dnes pohybují kolem 6 až 8 tisíc Kč za MWh, u plynu cena přesahuje 3 tisíce korun za MWh. Cena, Armexu je nižší a z tohoto důvodu jsou také nové zálohy pro rozpočet méně zatěžující.
 • PODPŮRNÁ ARGUMENTACE - KLIENTI S PRODUKTEM "BONUS ELEKTŘINA / PLYN S ROČNÍ ÚSPOROU":
 • Aby v této finanční situaci pomohli, přistoupili k odpuštění poplatku za zajištění nákupu a dodávek. Navíc ve spolupráci s partnery zajistili dárkové poukazy v hodnotě 19 845,- Kč. Ty přinášejí slevy ve výši až 100 % na vybrané produkty a přinesou nejen úspory do rozpočtu, ale také zvýšení kvality života v domácnosti a bezpečí pro rodinu.
 • (O JAKÉ BONUSY / POUKAZY SE JEDNÁ?) Byli součástí dopisu, který jsme posílali. Tyto dárkové poukazy zahrnují: 1) kontrolu a čištění komínů, 2) servis plynového kotle, 3) poukaz na fotovoltaiku, tepelné čerpadlo a nový úsporný kotel, 4) kvalitní spořiče vody:
 • (JAK JE MOŽNO UPLATNIT?) Podmínky a způsob jejich využití najdete popsané v šekové knížce s těmito poukazy ZDE na webu ARMEXU