Když energie zdražují. Řešením jsou tržní (spotové) ceny energie

10.11.2021

Ceny elektřiny a plynu dosáhly rekordních hodnot, což se projeví na účtech všech spotřebitelů. I z této situace však existuje východisko.

Tlak na růst cen kvůli přechodu na bezemisní zdroje, dlouhá zima a očekávaný růst spotřeby na základě rozvoje elektromobility - to vše jsou faktory, na které se trh připravoval. Ve stejném období však do vývoje vstoupily nepředvídatelné události. Jde zejména o spekulace obchodníků s emisními povolenkami a přiškrcení dodávek plynu jako součást politické hry ve světě. Výsledkem je stav, kdy ceny energií na velkoobchodních trzích již několik měsíců razantně rostou a v říjnu 2021 vylétly na extrémní hodnoty.

Standardní ceníky nedávají smysl

Kvůli extrémním hodnotám, na které v současné době ceny energií vylétly, jsou nuceni zdražovat i dodavatelé energií a standardní ceníky už přestávají dávat smysl. "Určovat nyní spotřebitelskou cenu na delší časové období je prakticky nemožné, a stanovená cena proto je tak vysoká, aby absorbovala všechny výkyvy," V opačném případě budou dodavatelé za pár měsíců nuceni zdražovat znovu.

Aktuální přemrštěné ceny ale musí zákonitě zase klesnout a najít si novou dlouhodobou hladinu. Na to ostatně již upozorňují i někteří odborníci. Pokud si tak zákazník dnes zafixuje cenu na další tři roky, má jistotu, že mu vysoká cena zůstane. Při poklesu velkoobchodní ceny totiž dodavatelé logicky zlevňovat nebudou, protože se budou obávat, že se zvýšení cen může opakovat.

"V takto nestabilním prostředí je nejlepším řešením dodávka za ceny krátkodobého velkoobchodního trhu. A to i přesto, že jsou tyto ceny aktuálně vysoké. Jakmile totiž dojde k cenové korekci, nejdříve se projeví na tomto trhu a profitovat z ní tak budou právě zákazníci s tržními - spotovými cenami,"

Proč jsou tržní (spotové) ceny výhodné?

Na to, proč jsou velkoobchodní, tedy tržní ceny obchodované den před dodávkou aktuálně správnou volbou, se můžeme podívat do historie. V roce 2018 došlo rovněž k prudkému nárůstu cen elektřiny a velkoobchodní ceny se na krátkou dobu dostaly dokonce nad standardní ceníkové ceny, stejně jako je tomu nyní. V následujícím roce ale ceníkové ceny vystoupaly ještě výš, ačkoli tržní ceny se už vracely do svého přirozeného cenového pásma. Nůžky se rozevřely natolik, že tržní ceny byly v průměru levnější o 20 % a v roce 2020 dokonce o 38 %.

Obdobnou situaci, jen ve zrychlené míře, lze očekávat i nyní. Proto je dobře, že se některé energetické společnosti rozhodly zajistit svým zákazníkům dodávky energií za velkoobchodní, tedy tržní (tzv. spotové) ceny.

"Místo toho, aby zákazníci odebírali energie za nevýhodnou cenu, nebo se jim v reakci na vývoj trhu měnil ceník každý měsíc, nabízí jim možnost profitovat z očekávaného poklesu cen okamžitě. Teprve jakmile se situace uklidní a velkoobchodní ceny si zase najdou svou stálou a reálnou hladinu, budou opět moci klientům zodpovědně nabídnout pevné ceníkové ceny. Věřím ale, že poté co si vyzkouší výhodnost tržních (spotových) cen, o klasické ceníky již nebudou mít zájem,"

Výše uvedené víceméně potvrzuje současný vývoj velkoobchodních cen obou komodit :


AKTUÁLNÍ INFORMACE KE SPOTOVÝM CENÁM !

Spotové tarify, kdy lidé platí za energie aktuální cenu na burze, pro domácnosti skončily ! Alespoň po dobu platnosti zastropovaných cen energií. Vláda totiž schválila, že dodavatelé nesmí smlouvy na tento produkt uzavírat.

Koncem roku 2022 kabinet schválil v rámci novely nařízení vlády především rozšíření zastropování cen také na velké průmyslové podniky, ale také jeden detail. Za současné situace totiž nesmí dodavatelé domácnostem nabízet spotový tarif.

Během platnosti spotových cen tak dodavatelé nesmí s novými zákazníky uzavírat smlouvy na spotový tarif. Zakazuje se sjednat se spotřebitelem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu se způsobem určení ceny přímo závislým na změnách ceny elektřiny nebo plynu na krátkodobých organizovaných trzích a vztaženým k průběhu hodinové spotřeby elektřiny nebo denní spotřeby plynu.

Toto opatření platí pro dodávky energií do odběrného místa, které není vybaveno průběhovým měřením elektřiny nebo plynu (tedy takovým, kdy je kontinuálně zaznamenávána hodnota množství dodané energie). Mezi tato odběrná místa patří hlavně domácnosti, kterým dodavatelé musí od ledna nabízet pouze produkty s pevně daným ceníkem.

Důvodem pro zákaz nabízení spotových tarifů domácnostem je údajně mimo jiné nejistota ohledně výkyvů cen a s nimi spojené neočekávané náklady státního rozpočtu na pomoc formou zastropování cen energií.

Pokud velkoobchodní ceny vyskočí prudce nahoru, na účtech zákazníků se to okamžitě projeví. I když budou po celý příští rok platit zastropovanou cenu elektřiny a plynu, zbytek bude dodavatelům kompenzovat stát. Kdyby byla cena na spotu vysoko, znamenalo by to vysoké náklady.

Pracovní skupina zřízená pod Úřadem vlády definovala rizika, která spotový tarif může domácnostem přinést. "Významným rizikem tohoto produktu jsou vysoké ceny elektřiny a zemního plynu, které by spotřebitel začal hradit ihned první den po skončení cenového stropu, tedy v situaci, kdy cenový strop skončí např. 31. prosince 2023 a ceny elektřiny a plynu 

Máte-li zájem o další informace, napište nám :