Vývoj cen v energetice

16.09.2021

JAKÉ JSOU DŮVODY SOUČASNÉHO CENOVÉHO VÝVOJE ?

 • Obecně silný světový hospodářský růst od začátku 2021
 • Extrémní cenový růst emisních povolenek - viz níže
 • Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v mixu energetických zdrojů, (klesá podíl uhlí a jádra a tím vzniká tržní cenová nestabilita roste (OZE je závislé na počasí)
 • Extrémní růst ceny plynu - viz níže
 • Nerentabilnost plynových elektráren za současných cen plynu a tím roste poptávka po uhlí (navíc je silná poptávka po uhlí z Číny) a tak rostoucí cena cena uhlí (nyní rekordní) má vliv na růst ceny elektřiny.
 • Komodity jsou navíc provázané a tak vzniká řetězová cenová reakce.
 • Faktory ovlivňující krátkodobě cenu na energetické burze, např. když nefouká vítr, je nutno více vyrábět z uhlí, plynu a to ovlivňuje růst jejich cen.

PROČ ROSTOU CENY EMISNÍCH POVOLENEK ?

 • Nová "Zelená dohoda pro Evropu" (z let 2020-2021)
 • Závazek na nulové čisté emise skleníkových plynů do roku 2050
 • Aktuální cíl Evropské komise snížení emisí CO2 o 55% do roku 2030 (oproti stavu v roce 1990). Zvyšování podílu OZE v mixu.
 • Zvýšení tempa stahování povolenek z oběhu od 2024-25, tedy omezení nabídky povolenek ("Market Stability Reserve")
 • Plánované rozšíření povolenek (obchodování s emisemi) na další průmyslové a dopravní sektory
 • Prudký nárůst spekulativních investic do povolenek od konce roku 2020 (investoři očekávají plnění Zelené dohody, a tedy budoucí zhodnocení povolenek)
 • Snížené objemy aukcí povolenek (tradiční 50% omezení v srpnu a částečná omezení v průběhu roku)

PROČ STOUPAJÍ CENY PLYNU ?

 • Obecně chladná zima 20/21 i chladné jaro a léto 21
 • Nízké stavy zásobníků zemního plynu v Evropě (naplněnost pouze na 65%, tj. 18% pod 5-ti letým průměrem)
 • Vysoká nejistota ohledně dodávek z Ruska (nízké rezervace přepravní kapacity, nestabilita dodávek v posledních týdnech, a dostupnost Nord Stream-2)
 • Vysoká poptávka z Asie po zkapalněném zemním plynu (LNG) znamená růst ceny (dostupnost pro Evropu?, LNG tvoří cca 20% evropského dovozu plynu)
 • Provázanost komodit - cenové růsty se vzájemně posilují díky ekonomickému optimismu na konci 2020

JAKÝ JE VÝHLED NA NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ?

 • Vzhledem k pozitivnímu ekonomickému vývoji nelze předpokládat klesání cen, spíše naopak.
 • Cenu bude nadále ovlivňovat vývoj ceny povolenek, pokud to bude pokračovat jako doposud, můžeme se dostat u ceny elektřiny až k hodnotám přes 3.000,- Kč za 1MWh
 • "Zelená dohoda pro Evropu" bude cenu povolenek i elektřiny nadále zvyšovat, a to i skrze spekulanty (dokud jí budou věřit)
 • Při současných cenách plynu a jeho vtláčení do zásobníků před zimou lze čekat i vysoké zimní ceny plynu (>65 €/1700 Kč ?), zvláště za(pod)normálové zimy.
 • aktuální předpověď z 5.9. odhaduje normálovou zimu
 • rok 2022 asi bude pokračovat v nastoleném trendu, důležitá ale bude energetická politika politika/EU, kterou lze těžko předpovídat ??

CO Z TOHO VYPLÝVÁ ?

MÍSTO HLEDÁNÍ NEJLEVNĚJŠÍHO DODAVATELE SE NYNÍ VYPLATÍ SE ZAČÍT ZAMÝŠLET NAD TÍM, JAK USPOŘIT PŘÍMO U SEBE VE SVÉM DOMĚ. TO ZNAMENÁ ZAMYSLET SE NAD TÍM, JAK ZMODERNIZOVAT SVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY, (VYTÁPĚNÍ, SVÍCENÍ, SPOTŘEBIČE, ZATEPLENÍ, FOTOVOLTAIKA APOD.) PROTOŽE DÍKY VYSOKÝM CENÁM ENERGIÍ JE NÁVRATNOST TAKOVÝCH INVESTIC OPROTI MINULÝM LETŮM RELATIVNĚ KRÁTKÁ A I MALÉ ÚPRAVY DOKÁŽOU V BUDOUCNU USPOŘIT HODNĚ PENĚZ. NAVÍC U NOVÝCH TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ JE MOŽNÉ MNOHDY VYUŽÍT I NEMALÉ DOTACE. POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI S NÁMI DOHODNOUT NEZÁVISLOU OSOBNÍ KONZULTACI :