OD 1.1.2022 začíná platit novela energetického zákona Spotřebitelé tak budou lépe chráněni před energošmejdy

04.01.2022

Dobrá věc se podařila a konečně začíná od 1. ledna platit novela energetického zákona. Zákon zakazuje nejčastější nekalé praktiky energošmejdů. 

Zákazníci energetických společností tak mohou od ledna těžit z výrazného posílení svých práv. Budou moci mnohem jednodušeji vypovídat nevýhodné smlouvy. Zákon také ruší často zneužívané neomezené plné moci a zavádí zákaz smluv na dobu určitou delší než 36 měsíců 

Jaké důležité změny pro spotřebitele nastávají od ledna 2022:

  • Zákon poprvé jasně definuje, kdo je to zprostředkovatel a za jakých podmínek může vykonávat svou činnost. Každý zprostředkovatel bude od ledna muset spotřebitele informovat, že s ním jedná jako zprostředkovatel, prokázat se osvědčením a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, a registrační číslo. Smyslem je zabránit dosavadní běžné praxi, kdy se energošmejdi vydávali za zaměstnance dodavatelů nebo úřadů a nebylo možno zjistit, kdo zákazníkovi vnutil nevýhodnou smlouvu.
  • Zprostředkovatel musí vždy dát přednost zájmu klienta před zájmem svým (obvykle zájmem na získání vyšší provize).
  • Bez postihu je možné od ledna vypovědět smlouvy sjednané na dobu určitou, které se až dosud automaticky prodlužovaly, pokud je spotřebitel včas nestihl vypovědět.
  • Nově bude každá smlouva uzavřená na dobu určitou po 36 měsících považována za smlouvu na dobu neurčitou, což usnadní její vypovězení. Zákazník tedy bude mít jistotu, že se může ze smlouvy na dobu určitou vyvázat nejpozději po třech letech. U neseriózních dodavatelů bylo často zvykem uzavírat smlouvy na neúměrně dlouhou dobu, například na pět nebo deset let, a za předčasné ukončení účtovat vysoké sankce.
  • Bez postihu bude možné vypovědět smlouvu i v případě, kdy spotřebiteli zaniklo vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu (například nemovitost prodal nebo se přestěhoval).
  • Spotřebitel může nově bez hrozby sankce vypovědět i zprostředkovatelské smlouvy a plné moci. Platí to i v případech, kdy je spotřebitel uzavřel ještě před tím, než novela vstoupila v platnost.
  • Ze zákona zaniknou plné moci s neomezenou platností, které energošmejdi často zneužívali k přesouvání zákazníků k různým dodavatelům a opakovanému inkasování provizí.

Navzdory významnému posílení spotřebitelských práv důrazně varujeme spotřebitele, aby nepolevili v ostražitosti. V souvislosti s ukončením činnosti několika obchodníků včetně skupiny Bohemia Energy letos na podzim, kdy si musel nového dodavatele najít téměř milion zákazníků, zintenzivnili energošmejdi svou nekalou činnost.  Proto i nadále je nejlepší obranou se o své energetice radit se svým energoporadcem, ke kterému máte důvěru.